วันพฤหัสบดี

สงสารปู่


อีซาร่า:   ฉันจะไปขอให้ "พี่ตู่" ช่วยจัดการ..!!!!

มะนาว:   เจ๋งอ่ะ.. ข้อหาไรดีครับปู่..???

อีซาร่า:   ยักยอกเงินวัด โกงเงินสหกรณ์..

ไพเบี้ย:   แหมม.. ปู่ "ออกโรง" เอง ต้องสำเร็จแน่.. 

ผู้จัดการ:   แล้วคราวที่ปู่ "ไถเงิน" ผมที่โรงแรมหละครับ..!!!!! 

อีซาร่า:   เออ.. งั้นเอา "ข้อหา" นี้ดีกว่า หนีหมายศาล.. ขัดขวางกระบวนการยุติธรรม..

อัยเกิน:   อื้อฮือ.. ปู่นี่ "หัวแหลม" ชมัด..

DogSอาย:   แล้วตอนปู่ "ยึด" ที่ทำงานผม จนผมเกือบตกงานหละครับ..

ผู้กินกับ:   แถมปู่ยัง "ปิดถนน" ด้วย รถติด ผมโดนคนด่าเกือบตาย..

อีซาร่า:   โน่นก็ไม่ได้..  นี่ก็ไม่ได้..  ตกลงจะให้ฉันทำไงเนี่ย..

ศรีธัญญา:   เอาข้อหา "บุกรุกป่า" ดีไหมครับปู่..???

อีซาร่า:   แล้ว "ที่ดิน" ฉันที่ แม่วาง ไม่ซวยไปด้วยเหรอ..  

บุรุษพยาบาล:   ปัตโถ่โว้ย.. ไอ้พวกนี้ ไป "รับยา" ช่อง2 ให้หมดเลย.. !!!!!!!!!!!!8 ความคิดเห็น:

 1. ถถถถถถถถถถถถถ พวกบ้ามันมาคุยกันค่ะ

  ตอบลบ
 2. รู้ทันหมดเลย

  ตอบลบ
 3. เก็บเข้า โรงเผาด้วยก็ดี ..พวกอกตัญญูต่อแผ่นดินที่เกิด

  ตอบลบ
 4. หยุุดบาปมาบวช ค้้นหาความดีีในตััวมาทำำให้้เกิิดประโยชน์์แก่่แผ่่นดิินทีี่่ยืืนอยูู่่อย่่างเป็็นสุุขกัันบ้้าง จะได้้ไม่่ลงขุุมลึึกไปกว่่านีี้้

  ตอบลบ
 5. อันนี้ว่าบ้าแล้ว แต่มีคนบ้ากว่าที่ให้อำนาจ55

  ตอบลบ
 6. คนเช่นนี้..เป็นคน..มีน้ำหนักมาก
  แผ่นดินเอียงแย่เลย..

  ตอบลบ
 7. นี่หละน้าเขาเรียกว่า ว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเอง พูดอะไรโดนตัวเองหมด 5555

  ตอบลบ