วันอาทิตย์

ผู้ใหญ่.??
นักข่าว:   ถ้า รก.เจ้าอาวาสมามอบตัวจะให้ประกันไหม.???

ผู้กินกับ:   เออ.. อันนี้ก็ต้องแล้วแต่ผู้ใหญ่

นักข่าว:   แล้วท่านคิดว่าผู้ใหญ่จะให้ประกันไหม.???

ผู้กินกับ:   เออ.. อันนี้ก็ต้องดูว่าผู้ใหญ่คิดยังไง

นักข่าว:   ใครคือผู้ใหญ่.???

ผู้กินกับ:   เออ.. อันนี้นอกเหนืออำนาจ

นักข่าว:   หมายความว่าไง.??? 

ผู้กินกับ:   เออ.. ผู้ใหญ่ห้ามไม่ให้บอก

นักข่าว:   ตกลง"ตัดสิน"ที่ผู้ใหญ่ไม่ใช่ความถูกต้อง.???

...............................................ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น