วันเสาร์

มันคือวันสำคัญ

"อาทิตย์ต้นเดือน"การรอคอยของชาวธรรมกาย

เพราะมันยิ่งกว่าการมาวัดแบบปกติธรรมดาทั่วไป

แต่มันคือการ"คืนสู่เหย้า"เพื่อได้พบปะพี่น้องวงบุญ

ที่แยกย้ายกันออกไปทำหน้าที่ของแต่ละบุคคล

ได้กลับมาร่วมกัน"บูชาข้าวพระ"

จึงเป็นบุญพิธีที่ทุกคนเฝ้ารอคอยด้วยใจจรดจ่อ

ไม่ว่าจะอยู่ทวีปไหนหรือมุมไหนของโลก

ต่างเวลาแต่ใจเดียวกันคือ..เวลาธรรมกาย

ที่จะได้ร่วมกันประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์

เติมบุญเติมบารมีเป็นเสบียงข้ามภพข้ามชาติ

สำหรับการเดินทางในวัฏฏสงสารอันยาวไกล

เพราะ"เป้าหมาย"ของเรานั้นคือที่สุดแห่งธรรม.!!!

>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น