วันศุกร์

ใครทำสังคมปั่นป่วน?


พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.พศ. ที่ย้ายข้ามฝากมาจาก DSI

วัดพระธรรมกายสร้างขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์

ให้เป็น"บุญสถาน"สำหรับผู้ที่ต้องการมาแสวงบุญ

อีกทั้งยังมีความมุ่งมั่นจะสร้างพระหรือศาสนทายาท

เพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่ชาติไทย

โดยใส่ใจทั้งคันถธุระคือการส่งเสริมให้เล่าเรียนบาลี

จนมี"ผลสอบ"เป็นที่ประจักษ์ไปทั่วทั้งสังฆมณฑล

แต่สุดแสน"พิกล"ด้วยข้อหาว่าสอนผิดพระธรรมวินัย

อีกทั้งวิปัสสนาธุระก็จัดเตรียมสถานที่ให้แก่สาธุชน

ผู้มีความรักใคร่ในการประพฤติปฏิบัติธรรม

ได้มีโอกาสปลีกวิเวกหลีกเร้นไปหลับตาทำสมาธิ

เพื่อจะได้เพิ่มพลังใจกลับมาต่อสู้กับชีวิตประจำวัน

ช่างน่า"ขบขัน"ที่สถานที่เหล่านั้นกลับถูกห้ามมิให้ใช้

ทั้งยังส่งเสริมเยาวชนของชาติให้มีโอกาสศึกษาธรรม

โตขึ้นเป็นอนาคตของชาติที่มีทั้งความเก่งและความดี

แต่"ผลงาน"เหล่านี้กลับถูกมองว่ากำลังมอมเมาสังคม

จากคดีส่วนบุคคลจนมาเป็นการ"ปิดล้อม"ธรรมกาย

และวันนี้ยังขยายผลไปสู่การควบคุมบริหารจัดการวัด

ใครกันแน่ที่กำลังทำให้บ้านเมืองปั่นป่วนวุ่นวาย.???

วัดพระธรรมกายมิเคยยกพวกไปเดินขบวนเรียกร้อง

หรือพยายามจะก่อความไม่สงบใดๆขึ้นในสังคม

มีแต่ถูกฝ่ายจนท.รัฐที่พยายามจะเอาเรื่องความมั่นคง

สร้างกระแสมาโยนลงไว้ที่พระและวัดพระธรรมกาย.!!!


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

1 ความคิดเห็น:

  1. แก่นของพระพุทธศาสนาคือ กฎแห่งกรรม ผู้ใดทำกรรมใดไว้ย่อมได้รับผลกรรมนั้นโดยมิอาจเลี่ยงได้

    ตอบลบ