วันอังคาร

ชีวิตที่สมบูรณ์

ฝ่ายหนึ่งคือรั้วของชาติ..

อีกข้างคือบรรพชิตผู้สละแล้ว..

จึงไม่น่าจะมีวันที่ต้องเผชิญหน้า

"พระคุณเจ้ามองเห็นทุกข์จึงออกบวช..

ไม่ขอเกี่ยวข้องกับเรื่องราวโลกภายนอก..

ปล่อยวางในลาภ..ยศ..เกียรติ..ชื่อเสียงทั้งหลาย..

แสวงหา"มรรค"ตามรอยบาทพระบรมศาสดา..

แล้วเหตุไฉน..ไยจึงต้องขวางทางด้วยเล่า".??

"เพราะเรื่องส่วนตัวเราขอวางอุเบกขา..

จะมีหรือจะอด.. ก็ไม่เคยรู้สึกว่าทุกข์ร้อน..

ใจเรา"ร่มเย็น"อยู่กับธรรมภายใน..

ส่วนถ้าเป็นเรื่องของพระศาสนาแล้วไซร้..

เราก็คงต้องขอเอาอุเบกขาวางแล้ว.. ตอบแทน!

เพราะ"แสงสว่าง"ที่ส่องทางชีวิตชาตินี้..

ล้วนแล้วแต่ได้มาจากพระศาสนาทั้งสิ้น"!!!


>>>>>>>>>>>>>>>>>>


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น