วันจันทร์

อำนาจมิชอบธรรม
"บุคคลใดประทุษร้ายต่อนรชน..

ผู้ไม่ได้ประทุษร้ายตอบ.. ผู้บริสุทธิ์..

ผู้อันบุคคลพึงเลี้ยงดู.. ผู้ไม่มีกิเลสดุจสังข์..

บาป.. ย่อมกลับถึงบุคคลนั้นนั่นเอง".!!!

................................

สถานการณ์วัดพระธรรมกายชี้ให้เห็นว่า..

มีคนเพียรพยายามที่จะสร้างความขัดแย้ง..

ให้ขยายไปทั่วทั้งด้านความเชื่อและความศรัทธา

พุทธแท้.. พุทธเทียม.. พุทธตามทะเบียนฯลฯ

จนลืมไปว่าล้วน"พุทธศาสนา"ด้วยกันทั้งสิ้น.!!!

10 ปีที่ผ่านมา.. ประชาชนทุกกลุ่มทุกชนชั้น

ทั้งคนจน.. คนรวย.. คนชั้นกลาง.. ข้าราชการ

ล้วนถูกผลักให้เข้าสู่สนามการต่อสู้ทางความเชื่อ

จนวันนี้ทุกคนได้รับผลกระทบใน"สิทธิเสรีภาพ"

จากอำนาจที่มิใช่ได้มาโดยชอบธรรม.!!!

คงต้องรอให้"กฎแห่งกรรม"ทำงาน..

และเมื่อนั้นอำนาจก็คงต้องถึงกาลอวสาน.!!

เพราะ"อำนาจที่ปราศจากความเมตตา..

คืออำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย".!!!


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น