วันพฤหัสบดี

ออง ซาน ซูจี

ถ้าเอ่ยถึง..ยาขอบ ก็ต้องนึกถึง"ผู้ชนะสิบทิศ"

ไม่ว่าจะเป็นจะเด็จ..พระเจ้าบุเรงนองแห่งหงสาวดี

หรือมหาเถรคันฉ่องกุโสดออดีตขุนพลผู้ออกบวช

รวมถึงสองยอดสตรีแห่งอาณาจักรพุกาม

ตะละแม่จันทราและตะละแม่กุสุมาแห่งเมืองแปร

ผู้ซึ่งมีความ"งดงาม"ทั้งภายนอกและภายใน.!!!

ได้แต่เก็บความสงสัยว่าจะงามจนถึงระดับไหน

จนได้เห็นภาพของ"ออง ซาน ซูจี"ในอิริยาบทนี้

แม้วัยของ"ตะละแม่"จะล่วงเลยมาถึง 72 ปีแล้ว

แต่ก็มิสามารถที่จะกลบความงามของแม่นางได้

แค่การ"ประนมมือ"แสดงความเคารพต่อพระสงฆ์

ก็เห็นถึงความเลื่อมใสอย่างจริงใจต่อพระรัตนตรัย

แม้เป็นถึงประธานพรรคและรัฐมนตรีในคณะรัฐบาล

แต่ก็ยังให้ความเคารพพระโดยมิได้มีความถือตัว

ดำรงตนเป็น"ต้นแบบ"ของพุทธศาสนิกชนที่ดี.!!!

ส่วนเมืองไทยที่ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนา

วันนี้ยังปล่อยให้ไพบูลย์ นิติตะวัน มโน เลาหวณิช

รวมถึงเจ้าของกรวยศักดิ์สิทธิ์ สุวิทย์​ ณ อ้อน้อย

ออกมาเที่ยวเพ่นพ่านสร้างความเสื่อมเสียเอือมระอา..

เมื่อไรจะถึงเวลาที่"ผู้นำ"บ้านนี้เมืองนี้จะมีความจริงใจ

ต่อพระพุทธศาสนาเหมือนกับ"ตะละแม่ซูจี"กันเสียที.!!!


>>>>>>>>>>>>>>>>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น