วันอาทิตย์

อารมณ์สบายคำสอนอันทรงคุณค่า..

"ถ้าทั้งวันทั้งคืน มีอารมณ์ดี อารมณ์สบายตลอดเวลา

ก็จะทำให้ง่ายต่อการฝึกใจ ให้มันหยุด ให้มันนิ่งได้

อารมณ์ดี อารมณ์สบาย เป็นสิ่งที่สำคัญมาก

สำหรับผู้ที่มีมรรคผลนิพพานเป็นแก่นสาร

หวังจะทำพระนิพพานให้แจ้ง

แล้วก็ต้องหมั่นสอนตัวเองให้ได้ทุกวัน ให้ได้ทั้งวัน

สิ่งใดที่เป็นบาปอกุศล เราก็เพียรลด ละ เลิก

สิ่งใดที่เป็นกุศล ก็เพียรทำให้มันเจริญ

นึกถึงบุญ นึกถึงความดี ความบริสุทธิ์ของเรา

แล้วก็ทำใจให้ใสๆ นึกบ่อยๆ ความใสจะมาเอง

แล้วก็จะเพิ่มความใส ทวีขึ้นไปเรื่อยๆ

ใจก็จะย่ิงมีปิติ มีความสุข จะเป็นหนึ่ง เป็นเอกัคคตา

มีอารมณ์เป็นหนึ่ง เป็นกลางๆ บริสุทธิ์ แล้วก็มีความสุข"

>>>>>>>>>>>>>>>>>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น