วันพุธ

ถวายเป็นพุทธบูชา

บ้านมีกฎบ้าน.. วัดมีกฎวัด

ถ้านิมนต์หลวงพี่ท่านไปบริหารบ้านเมือง

ก็คงไม่ทันอกทันใจพวกขาโจ๋ทั้งหลาย

ครั้นจะให้ฆราวาสเข้ามาจัดระเบียบวัด

ก็คงมีแต่เรื่องให้ปวดหัวตัวร้อนฉันนั้น

เพราะ"เป้าหมาย"ชีวิตมันแตกต่างอย่างสิ้นเชิง

ความปรารถนาของคนทั่วไปก็คือ..

ทรัพย์.. ยศ.. เกียรติ.. อำนาจ.. วาสนา.. บริวาร

จึงต้องแสวงหาเพื่อความสมบูรณ์พร้อมของชีวิต

ครั้นได้มาแล้วก็ต้องรักษาให้อยู่นานน้านนาน.!!!

หากให้มาบริหารจัดการวัดก็คงหนีไม่พ้น

วันๆคงคิดแต่เรื่องเงินๆทองๆ ถังจะเต็มหรือถังจะแตก

ส่วนหนทางของพระก็เดินตามหลัก"ไตรสิกขา"

นั่นก็คือศีล.. สมาธิ.. และปัญญา

ถ้าเป็นของส่วนตัวก็ขอแค่พอกินพอใช้

แต่ถ้าเพื่อการขยายงานพระพุทธศาสนาแล้วไซร้

ทำใหญ่ได้แค่ไหนก็ทุ่มเททำกันให้เต็มที่

เพราะไม่ได้จะทำให้ใครแต่ตั้งใจถวายเป็น"พุทธบูชา"

>>>>>>>>>>>>>>>>>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น