วันเสาร์

จิตใจพระโพธิสัตว์
มีความพยายามจะสร้างวาทะกรรมต่างๆนาๆ

เพื่อให้ดูว่าวัดพระธรรมกายสอนให้คนงมงาย

เช่นคำว่า.. ซื้อบุญหรือทำบุญจนหมดตัว

แม้กระทั่งคำว่า..ทำมากกว่าก็ได้ไปสวรรค์ชั้นสูงกว่า

ล้วนแต่เกิดจากผู้ที่ไม่เข้าใจหรือไม่อยากจะเข้าใจ

จนแผ่ขยายในวงกว้างเกิดเป็นความ"หลงเชื่อ"

ทำให้ผู้ที่ไม่เคยศึกษาเรื่องราวความจริงของชีวิต

ไม่เคยได้ฉุกคิดและ in ไปในวาทะกรรมเหล่านี้

จนสูญเสียโอกาสเรียนรู้ตัวอย่างดีๆใน"พระไตรปิฎก"

วัดพระธรรมกายมิเคยสอนให้คนทำบุญแบบที่กล่าวนี้

เพียงนำเรื่องการสร้างบารมีของสัตตบุรุษในกาลก่อน

มาสอนให้สาธุชนทั้งหลายได้เรียนรู้ถึงการ"ขยายใจ"

รักในการให้ทานซึ่งก็ตรงกันข้ามกับคำว่า..โลภ

มันจึงเป็นอะไรที่ฝืนกับความรู้สึกของผู้ที่ไม่เคยได้สัมผัส

กับคำว่า"ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก"เพราะไปมักคุ้นกับการรับ

มือใครยาวก็สาวได้สาวเอา.. ยิ่งมากก็ยิ่งดี

เพราะฉะนั้น..จงอย่าได้เอาความคิดแบบ"ชูชก"

มาสร้างวาทะกรรมกลบความดีของพระเวชสันดร.!!!

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น