วันจันทร์

อสงไขยบุญ




การทำบุญในภาวะปกติธรรมดา..

หากมีจิตศรัทธา.. ทำถูกเนื้อนาบุญ..

ย่อมได้รับผลบุญมากมายมหาศาลยิ่งนัก.!

ยิ่งการสร้างบุญในสถานการณ์ที่"พิเศษ"

แม้ว่าทรัพย์นั้นจะมิได้มากมายอย่างเคย..

แต่ด้วย"จิตใจ"ที่ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก

เพื่อรักษาธรรม.. รักษาพระพุทธศาสนา

สละความสุขความสบายส่วนตัว..เพื่อหน้าที่.!!

ย่อมอยู่ใน"สายตา"ของพระผู้ปราบมารตลอดเวลา

จึงได้อานิสงส์ทับทวีเป็นอสงไขยอัปปมาณัง..

อเนกอนันต์อย่างจะนับจะประมาณมิได้.!!!!!

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น