วันพฤหัสบดี

กราบถวายกำลังใจ

ไม่ได้ด้วยเล่ห์.. ก็เอาด้วยกล

ไม่ได้ด้วยมนต์.. ก็ต้องใช้คาถา

เมื่อ DSI หมดปัญญาที่จะหาเหตุ"บุก"เข้าวัด

เพราะภายในไม่มีสิ่งอื่นใดนอกจาก"เสียงสวดมนต์"

การใช้กำลังเข้าโจมตีจึงมิใช่มาตรการที่ดี

แผนที่2.. 3.. 4.. จึงทยอยปล่อยออกมา

เร่ิมจากกระปุก"ออมสิน"ที่เผลอปูดมาว่า..

เมื่อถอดสมณศักดิ์แล้วเจอที่ไหนก็จับได้ทันที

ร้อนถึง ผอ.พศ. ต้องรีบออกมาแก้ข่าวให้ทันควัน.!!!

แผนขั้นต่อไปคือ"บีบ"ให้มหาเถรสมาคมออกคำสั่ง..

ให้"พ้น"กลางอากาศแบบที่เคยทำกับ อ.ยันตระ..

แต่ที่ประชุม มส. ก็รู้ว่ามันต่างกรรมต่างวาระ..

มิได้มีความเหมือนกันเลยแม้แต่นิดเดียว.!!!

จึงขอกราบและเป็นกำลังใจแด่"มหาเถระ"ทุกรูป

ที่ไม่เคยคิดก้มหัวให้กับความอยุติธรรม

ยินยอมให้"ฆราวาส"มีอำนาจอยู่เหนือ

พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าด้วยเศียรเกล้า.!!!


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น