วันอาทิตย์

เราเกิดมาสร้างบารมี
อายุเฉลี่ยมนุษย์ยุคนี้ก็แค่ 75 ปี

หากคุณกำลังได้ดีมีสุขก็ควรถนอมไว้ให้ดี

เพราะไม่มีใครสามารถจะอยู่ได้นิรันดร์กาล

ส่วนคนที่รู้สึกว่าแต่ละวันคืนช่างยาวนาน

ก็อย่าเพ่อใจร้อน..เพราะยิ่งมืดก็ยิ่งใกล้สว่าง

ตราบใดที่ยังมีลมหายใจย่อมยังมีความหวัง.!!!

ผู้มีบุญญาย่อม"เห็นแจ้ง"โลกว่าเป็นดั่งโรงละคร

มนุษย์เป็นเพียงแค่หุ่นให้บุญและบาปเชิด

จึงไม่เคยประมาทในการดำเนินชีวิต

แม้ต้องลำบากกิน..ลำบากนอน..ตากแดดตากฝน

สิ่งเหล่านี้ก็ไม่เคย"บั่นทอน"กำลังใจในการทำความดี

กลับยิ่ง"ดีใจ"ที่ได้ใช้ชีวิตทุกอณุวินาทีอย่างมีคุณค่า

สมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนา

ทุ่มเทเรี่ยวแรงและสติปัญญาร่วมกันแก้ไขอุปสรรค

ของเก่าก็ชดใช้กันไป ของใหม่ก็สั่งสมกันขึ้นมา

เพื่อว่า..ต่อไปในอนาคตภายภาคเบื้องหน้า

จะได้สร้างบารมีกันอย่างสะดวกสบายย่ิงๆขึ้นไป.!!!

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น