วันพุธ

ยิ่งกว่าสงคราม
"ยิ่งกว่าสงคราม"

เมื่อวานเกิดการ"ล้วงบาตรพระ"

จนโยมที่ใส่บาตรต้อง"แช่ง"พวกผีบุญ

วันนี้เลยเลิกล้วงแต่ใช้วิธี"บังคับฉัน"

นิมนต์หลวงพี่นั่งฉันกันกลางถนน..

ไม่ยอมให้นำภัตตาหาร"เข้าไป"ในวัด.!!!!

"ขนาดสงครามกลางเมืองของ"ซีเรีย"

มีการล้อมเมืองและจะตัดเสบียงอาหาร..

ยูเอ็นยังสั่งห้ามไม่ให้กระทำ..

จะรบก็รบไป.. แต่จะปิดกั้นเสบียงไม่ได้..

เพราะมันผิดหลักมนุษยธรรม".!!!

สิ่งที่ DSI และ คสช. กำลังทำ..

จึงเป็นการกระทำที่ยิ่งกว่าในสงคราม.!!!!

>>>>>>>>>>>>>>>>>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น