วันเสาร์

เริ่มต้นกันใหม่
"เริ่มต้นกันใหม่"

ไม่ว่าจะวัดพระธรรมกาย ..

ไม่ว่าจะ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้..

หรือไม่ว่าจะ"อะไร"ที่นอกเหนือจากนี้..

ความ"รุนแรง"ไม่ใช่ทางออกของปัญหา.!!!


ยิ่งดำเนินตามแนวทางพุทธศาสนา..

ไม่มีธรรมหมวดไหนสอนให้ยินดีในการฆ่า..

หรือแสดงความ"สะใจ"ในการตายของผู้ใด..

ไม่ว่าบุคคล"ผู้นั้น"จะเป็นมิตรหรือศัตรูก็ตาม.!!!

มีแต่ดำเนินตามแนวพรหมวิหารธรรม 4 ประการ..

เมตตา.. ปราถนาให้ผู้อื่นเป็นสุข

กรุณา.. สงสารคิดจะช่วยให้พ้นทุกข์

มุทิตา.. พลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี

อุเบกขา.. วางเฉยเมื่อไม่สามารถทำอะไรได้

ท่านก็มาถูกทางแล้วกับการแก้ปัญหาภาคใต้..

โดยใช้การเจรจาแทนที่จะใช้การรบรา

แล้วทำไมกับการแก้ปัญหาของพระพุทธศาสนา

กลับกระทำการด้วยความรุนแรงเช่นนั้น

วางอุเบกขา.. ยกเลิก ม.44 แล้ว"เริ่มต้น"กันใหม่ก็ยังไม่สาย.!!!!

>>>>>>>>>>>>>>>>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น