วันอาทิตย์

สุดยอดวิชา

ใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหว

ใช้ความอ่อนหยุ่นพิชิตความแข็งกร้าว

"ไท่เก๊ก"มีลักษณะนุ่มนวล..โอนอ่อน..ผ่อนคลาย

ลมหายใจสอดประสานไปกับการเคลื่อนไหว

แม้แต่เด็กเล็กๆหรือผู้สูงวัยก็สามารถฝึกฝนได้

เพราะไม่มีการเกร็งกล้ามเนื้อหรือออกแรงกระแทก

จึงมิใช่เป็นมวยบุกแต่เหมาะที่จะใช้เป็น..มวยรับ!!!

เมื่อมิได้คิดจะคุกคามจึงมิต้องรุ่มร้อนเร่งรัด

ขอเพียง"ตั้งรับ"ให้รัดกุมสุขุมคัมภีรภาพ

เจอกระบวนท่าค่อยคลี่คลายกระบวนท่า.!!

อดทนรอจน"สัญญลักษณ์"ปรากฎเด่นชัด

เหล่าชาวยุทธประจักษ์เลิกแซ่สร้องสรรเสริญ

เมื่อนั้น"ท่านำและท่าติดตาม"จะสูญสลายหายไปเอง.!!!


>>>>>>>>>>>>>>>>>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น