วันอาทิตย์

หัวใจยิ่งใหญ่
จะยุคไหนสมัยไหนก็ตาม..

ไม่ว่าคุณจะเป็นรัฐเผด็จการ..

หรือเป็นประเทศเสรีประชาธิปไตย

หากมีการทำร้ายผู้"บริสุทธิ์"ที่มาประท้วง..

จนถึงขั้นบาดเจ็บล้มตายเกิดขึ้น..

ถือว่าเป็นรัฐที่ล้มเหลว.. เป็น"ทรราช"ทีเดียว.!!!

มือเปล่า.. ปราศจากอาวุธ.. แต่มีอุดมการณ์..

คือนิยามของคำว่า..ผู้บริสุทธิ์.!!!

"พระเสกสรรค์ อัตตทโม"มิได้ขู่.. แต่วิงวอนขอร้อง

อ้อนวอนต่อผู้มีอำนาจในบ้านเมืองว่า..

ให้หยุดทำร้ายพระ.. หยุด"ย่ำยี"พระพุทธศาสนา.!!!

ท่านมิใช่ดื้อดึงหรือท้าทายอำนาจแห่ง..รัฐ

แต่แสดงจุดยืนต่อโลกและจักรวาลว่า..

"พุทธบุตร"ที่มีหัวใจรักพระพุทธศาสนนั้น..

ยอมสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต..

และพร้อมจะสละชีวิตเพื่อ"รักษาธรรม".!!!

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

1 ความคิดเห็น:

  1. สาธุ ๆ ๆ !พระคุณเจ้าขอรับ ..!ได้โปรดเถอะขอรับ ทำวิธีอื่นจะดีกว่าสละชีวิตตัวเองครับ วิธีไหนรึ ? ก้อลองพิจรณาดู ควรใช้สติและปัญญาให้มากกว่านี้ขอรับ....คือพูดง่ายๆว่า กับพวกเขาเหล่านั้นถ้ากระทำตามที่ได้พูดไว้นั้นแล้ว มันเสมือนกับแมงเม่าบินเข้ากองไฟ ตัวแล้วตัวเล่าทำนองนั้นแหละคับ หามีประโยชน์อันสมควรไม่ ดูสิที่วัดอะไร?ใน จ.นครปฐม ที่ห่มผ้าเหลืองอยู่นั่นน่ะ ทำผิดไม่รู้อะไรเป็นอะไรแล้ว ยังไม่มีอะไรเกิดขึีนและลงโทษอะไรเลย เห็นไม๊ล่ะ! ดังนั้น ..!อย่าได้ตัดสินใจกระทำเช่นนั้นเลยขอรับ ! โยมเสียดายพระผู้ปฏิบัติดี คิดดี ขอให้อยู่ต่อไปเพื่อช่วยกันเผยแผ่ ธรรมะของพระพุทธองค์ เถิดขอรับพระคุณเจ้า...!เดี๋ยวกรรมก็ตามสนองพวกนี้เอง ถึงจะช้าไปบ้าง เพราะกรรมดียังช่วยพวกเขาอยู่น่ะขอรับ คิดเสียว่า นี่เป็นกรรมของประเทศไทยเราขอรับ คงอีกไม่นานเกินรอหรอกครับ สิ่งที่ไม่ดีก็จะหมดไปจากประเทศเรา โยมเชื่อเช่นนั้นขอรับพระคุณเจ้า..กราบนมัสการลา...!

    ตอบลบ