วันพฤหัสบดี

เพราะยอมกันมานาน
ยอมจนได้ใจ.. ยอมจนเสียคน

เหมือนเด็กที่ถูกเลี้ยงจนนิสัยเสีย..เอาแต่ใจ!!

"สงฆ์จึงถูกฆราวาสปกครองมาโดยตลอด"

ทั้งๆที่บุคคลเหล่านั้นไม่เคยได้บวชเลยซักครั้ง

อย่าพูดไปถึงเรื่องเรียนบาลี-นักธรรมเลย

แม้แต่สอบ"นวกะ"จะรู้จักหรือเปล่าก็ยังไม่รู้

แล้วอย่างนี้จะเอา"ความรู้"อะไรมาตัดสินอธิกรณ์

นอกจากจะใช้ตรรกะ.. และอคติทั้ง 4

เพราะรัก.. เพราะชัง.. เพราะกลัว.. เพราะหลง

จึงถึงคราวที่สงฆ์จะต้องลุกขึ้นมาทวงคืน

ความ"ชอบธรรม"ในการปกครองสงฆ์ด้วยกัน.!!

เพราะสมเด็จพ่อของเราคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ได้ฝากลูกพระลูกเณรไว้กับ"มหาเถระ"ผู้ทรงคุณ

ด้วยพุทธดำรัสที่ว่า "เมื่อเราไม่อยู่แล้ว

ธรรมและวินัยจักเป็นศาสดาของพวกเธอ"

มิใช่ฝากไว้กับเหล่าฆราวาส"หัวขาวหัวดำ"ทั้งหลาย.!!!

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

21 ความคิดเห็น:

 1. เศร้าใจได้แต่ภาวนาขออย่าให้เป็นน้ำผึ่งหยดเดียวเลย..สาธุ

  ตอบลบ
 2. เศร้าใจได้แต่ภาวนาขออย่าให้เป็นน้ำผึ่งหยดเดียวเลย..สาธุ

  ตอบลบ
 3. นั่นสิ/ใคร จะกล้า

  ตอบลบ
 4. ปุถุชนผู้ก้าวล่วงสงฆ์ย่อมก้าวล่วงไปสู่อบายภูมิ

  ตอบลบ
 5. เพียงเพราะความอิจฉาริษยาจึงเกิดความมืดบอดกับฆราวาสเหล่านั้น...อบายภูมิ นรกอเวจีคือปลายทางแห่งดวงวิญญาณ อนาถใจยิ่งนัก ขอรับ

  ตอบลบ
 6. สาธุครับ ใช่เลยครับ

  ตอบลบ
 7. เพราะฆราวาสปราศจากศีล ขาดหิริโอตตัปปะ
  ลุแก่อำนาจขาดสติจึงทำร้ายตัวเอง ไม่นำเกรกลัวกรรมชั่ว น่ากลัวน่าสงสาร ต้องแผ่เมตตาให้เขามากๆ

  ตอบลบ
 8. สาธุ สาธุ สาธุ

  ตอบลบ
 9. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=02&A=2567&Z=2684

  ตอบลบ
 10. พุทธบุตรผู้เปี่ยมล้นด้วยปัญญาสืบทอดพระพุทธศาสนายังมีอยู่ เหล่ามารทั้งหลายจงถอย เพื่อเตรียมลงอเวจร วันนี้นอย่าเอาศพของเจ้าแปดเปื้อนเมรุ โดยไม่มีพระนำหน้า

  ตอบลบ
 11. พุทธบุตรผู้เปี่ยมล้นด้วยปัญญาสืบทอดพระพุทธศาสนายังมีอยู่ เหล่ามารทั้งหลายจงถอย เพื่อเตรียมลงอเวจร วันนี้นอย่าเอาศพของเจ้าแปดเปื้อนเมรุ โดยไม่มีพระนำหน้า

  ตอบลบ
 12. หากพิจารณาตามหลักเบื้องต้น ก็จะเข้าใจได้ว่าพระพุทธองค์นั้นทรงฝากพระศาสนาไว้ที่พุทธบริษัท ๔ คือทั้งพระสงฆ์และฆราวาส มิใช่ให้ไว้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

  ตอบลบ
 13. ท่านที่เป็นพระสงฆ์ก็แยกฝ่ายกันแล้วฆารวาสก็ผสมโรงเข้าไปช่วยกันจุดไฟ ศาสนาจะดำเนินไปเช่นไรครับท่าน

  ตอบลบ
 14. #สังคมมีกฎกติกา
  ถ้าเราเป็นบุคคลธรรมดา และ ถูกกล่าวหา ว่าเราทำอะไรผิดสักอย่าง เราก็คงต้องไป หาหลักฐานต่างๆ มาพิสูจน์ตัวเอง ให้ได้เรียบร้อย ให้ถึงที่สุด ตามสิทธิ์ของเรา

  เราคงไม่ไป หาเสียง หรือ หามวลชน มาคัดค้าน กฎ กติกา ของสังคม ให้เป็นเรื่องขึ้นมา แบบ เสื้อเหลือง เสื้อแดง หรือ แบบ กปปส. ในอดีต

  ถ้ามีชีวิตแบบนั้น กลับมาอีก รัฐบาลทหารฯอย่างปัจจุบันนี้ ก็คงจะถือโอกาสนี้ ยื้อปกครองไปเรื่อยๆ พวกเราไม่ได้เข้าคูหาเลือกตั้งกันอีกแน่ๆ

  เรื่องบางเรื่อง ก็ต้องพิสูจน์ให้ชัดแจ้ง ไม่ใช่คิดจะปกป้อง ผลประโยชน์ส่วนตน จนไม่ใส่ใจ ผลพวงที่จะตามมาอย่างมากมาย ของคนทั้งประเทศ นะคะ :'( :'(

  ตอบลบ
 15. Stand By เป็นสัตว์นรก
  https://www.facebook.com/notes/arooy-kw/stand-by-เป็นสัตว์นรก/356652337700381

  ตอบลบ
 16. ท่านเจ้าคุณกล่าวไว้ไม่ผิด ( ตามพระธรรมวินัย ) แต่พวกท่านทำผิด ( เลี่ยงบาลี ) พระธรรมวินัย สาธุ

  ตอบลบ
 17. รัฐ หรือประเทศต่างๆก็ปกครองด้วยฆราวาสทั้งนั้น พระสงฆ์เองก็มาจากกุลบุตรของคนในประเทศแต่เข้ามาบวชเรียนจึงกลายเป็นพระสงฆ์ การเป็นพระสงฆ์ของไทยนั้นง่ายเกินไปอยากจะบวชก็ไปฝึกท่องไม่กี่คำก็บวชได้แล้ว บางคนยังไม่รู้ศีลห้าด้วยซ้ำ แต่ก็เป็นที่กราบไหว้ของผู้นับถือศาสนาพุทธแล้ว แต่ในระยะเวลาที่ผ่านมามีเหตุการณ์ต่างๆที่พระสงฆ์ปฏิบัติตนจนไม่เป็นที่น่ากราบไหว้อีก เช่นผิดในศีลห้าข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ เป็นที่ประจักษ์แก่ฆราวาสทั่วไปโดยฝ่ายผู้ปกครองของพระสงฆ์ด้วยกันละเลยการปฏิบัติใดๆที่ควรปฏิบัติ แล้วท่านยังหวังจะปกครองกันเองแบบแยกเป็นอิสระจากประเทศไทยหรือ นั่นเท่ากับท่านผิดต่อรัฐธรรมนูญไทยซึ่งเป็นกฏหมายสูงสุดของประเทศเลยนะ ในโลกนี้มีเพียงกรุงวาติกันเท่านั้นที่มีนักบวชเป็นผู้ปกครองบริหาร ซึ่งที่นั่นเขาเป็นรัฐอิสระ ไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศอื่น

  ตอบลบ
 18. เรื้อรังกันมานานนมสะสมมาเนิ่นนานกับจนกายเป็นมะเร็งสังคม...นักโอ้อวดทั้งหลายความพิศดารทางจิตในตนคลอบงำสังคมกลุ่มหนึ่งพร้อมแพร่เชื้อระบาดหนักมีสติเท่านั้นเป็นวัคซีน..จะป้องกันหรือขจัด

  ตอบลบ
 19. เรื้อรังกันมานานนมสะสมมาเนิ่นนานกับจนกายเป็นมะเร็งสังคม...นักโอ้อวดทั้งหลายความพิศดารทางจิตในตนคลอบงำสังคมกลุ่มหนึ่งพร้อมแพร่เชื้อระบาดหนักมีสติเท่านั้นเป็นวัคซีน..จะป้องกันหรือขจัด

  ตอบลบ
 20. ผู้ใดทำลายพระพุทธศาสนาก็เหมือนกับทำหลายชาติบ้านเมืองด้วย เพราะคือเสาหลัก 3 เสา ๑. ชาติ ๒.พระพุทธศาสนา ๓.พระมหากษัตริย์ จะขาดหลักใดหลักหนึ่งไม่ได้ หากแต่ท่านทำนุบำรุงพระพุทศาสนา (หากท่านมี ทาน ศีล ภาวนา) ก็จะเป็นมงคลต่อชีวติ หากมันผู้ใดทำลายพระพุทธศาสนาก็ชีวิตจะเป็นไปตามกรรม และเมื่อยามตายไป ก็อย่านิมนต์พระไปจูงศพ อย่าทำพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา จงทำตามทันเทอด ท่านจงจัดงานศพเอาเองเทอญ

  ตอบลบ
 21. มันมั่วกันไปหมด สงฆ์บางรูปไปยุ่งกับทางโลกมากเกินไป ยึดติดกับวัตถุเช่นคนธรรมดา นำพาคนเข้ามาร่วมมาตัดสินใจในหมู่สงฆ์ คนเราก็ยึดติดอยู่แล้วเลยแพร่เชื้อเข้าไปในหมู่สงฆ์ จนในวัดมันมีมากกว่าพระธรรมคำสั่งสอน วัตถุมากมาย ความคิดเลยเปลี่ยนกันไป วัดคืออะไ คือวัตถุ หรือ สถานที่ประกอบพิธีทางศษสนา

  ตอบลบ