วันเสาร์

สู้ต่อไป"สู้ต่อไป"

ดวงตะวันแม้ลับขอบฟ้า

ยังหวนคืนมาในวันฟ้าใหม่

โอกาสดีๆและกาลผ่านไป

ไม่หวนคืนได้เหมือนเมื่อวันวาน.!!!

ในวันนี้มาเริ่มต้นใหม่

ทำใจสดใสพร้อมด้วยปณิธาน

ทุ่มชีวันมุ่งมั่นอุดมการณ์

สิ่งที่ผันผ่านคือกำลังใจ.!!!

มีขวากหนามก็จะไม่ท้อ

จะก้าวเดินต่อกว่าโลกไสว

แม้พายุโหมโถมแรงเพียงใด

จะก้าวต่อไปกว่าถึงปลายทาง.!!!

>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น