วันพุธ

หลักการชีวิต

พระเทพรัตนสุธี..​สมศักดิ์ โชตินฺธโร

หรือหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี

ท่านเป็นคนบางยี่โถ จ.ปทุมธานีโดยกำเนิด

บรรพชาเป็นสามเณรตั้งแต่อายุ 14 ปีที่วัดเขียนเขต

ตั้งใจจะบวชหน้าไฟแค่ 7 วันให้โยมลุงที่เสียชีวิต

แต่คงเป็นบุญเก่าของท่านและบุญของพระศาสนา

ที่จะได้"เพชรเม็ดงาม"ผู้เพรียบพร้อมด้วยศีลาจารวัตร

จึงทำให้ท่านเกิดเปลี่ยนใจอยู่ต่อเพื่อศึกษาพุทธธรรม

นอกจากจะรักในคันถธุระคือการศึกษานักธรรมบาลีแล้ว

ท่านยังเชี่ยวชาญในวิปัสสนาธุระตามแนวสติปัฏฐาน 4

ทำให้ท่านมีจิตใจมั่นคงไม่หลุดไปกับอารมณ์และโลกธรรม

การที่ท่านเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อคดีของธรรมกาย

จึงมิวายที่จะต้องรองรับแรงกดดันนานัปประการ

รวมถึง"คำสั่ง"ที่ต้องให้เป็นไปดังที่หลายฝ่ายต้องการ

ทั้งจากเจ้าหน้าที่รัฐและสื่อบางสำนักที่คอยเสนอข่าวชี้นำ

แต่ท่านก็ยังยืนหยัดอยู่บนธรรมวินัยและกฎมหาเถรสมาคม

มิได้ผ่อนปรนไปตามกระแสสังคมแม้จะไม่ถูกใจคนทั้งหลาย

เพราะนี่ก็คือวิสัยของผู้นำที่มีคุณธรรมและมากไปด้วยเมตตา

สมกับศักดิ์ฐานะของ"หลวงพ่อ"ผู้ชื่อว่ารักในความยุติธรรม

ยอมที่จะถูกผู้ที่ยังไม่เข้าใจว่ากล่าวให้ร้ายและติฉินนินทา

แต่ว่าจะไม่มีทางยอมกระทำผิดต่อ"หลักการ"ของชีวิต.!!!


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น