วันศุกร์

เผ่าพันธ์ตะวัน
เธอคือผู้กล้าเผ่าพันธ์ตะวัน

ผู้ไม่ไหวหวั่นกล้ากระทำแต่สิ่งที่ดี

คนอัศจรรย์ที่โลกใฝ่ฝันมาหลายล้านปี

ขอสดุดีวีรกรรมอันอำไพ

เธอคือต้นแบบอันแสนงดงาม

เกิดขึ้นเมือยามที่โลกขาดความไสว

โลกจะเดินถูกทางนับแต่นี้ไป

จงภาคภูมิใจในผลงานที่เธอทำมา

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น