วันพฤหัสบดี

อย่าเอาแค่สนุกปาก
คนไทยโดยเฉพาะชาวพุทธจะไม่"ติพระ" 

เพราะปู่ย่าตายายท่านสอนไว้ว่ามัน..บาป!!!

ในอดีต.. นายช่างทองทะเลาะกับภรรยาตัวเอง

แล้วพูดแดกดันภรรยาต่อหน้าพระที่มาชวนสร้างเจดีย์ว่า

"เธอจงโยนพระศาสดาของเธอลงน้ำไปเสีย" 

แต่พอได้สติก็รีบกราบขอขมาที่แทบเท้าของพระเถระ 

พร้อมกับทำหม้อดอกไม้ทองคำ 3 หม้อไปบูชาในเจดีย์

ที่บรรจุพระธาตุแล้วขอให้พระศาสดาทรงอดโทษ

แม้จะได้สมาลาโทษต่อทั้งพระภิกษุและพระเจดีย์แล้ว 

แต่วิบากกรรมยังคงส่งผลให้ต้องถูกนำไปลอยน้ำ

ตั้งแต่เป็นทารกแรกเกิดอยู่หลายภพหลายชาติ.!!!

เจดีย์เป็นเครื่องเตือนใจให้ระลึกถึงพระพุทธองค์ 

การเรียกหาพระเจดีย์ในเชิงดูหมิ่นเหยียดหยาม 

จึงเป็นสิ่งที่ชาวพุทธไม่ควรกระทำเป็นอย่างยิ่ง

ติพระแค่องค์เดียวบรรพบุรุษยัง"ห้ามนักห้ามหนา" 

แล้วถ้า"ล้านองค์"วิบากกรรมมันจะหนักหนาขนาดไหน

ช่างทองแค่ประชดภรรยาตัวเองว่า..ให้โยนลงน้ำ

ยังโดนนำไป"ลอยแพ"ตั้งแต่เกิดมาหลายร้อยชาติ

แต่ที่รอดมาก็เพราะสำนึกได้แล้วรีบไปกราบขอขมา

ส่วนพวกที่ชอบพูดเอาฮาว่า"จานบิน"ก็พึงระวังไว้ว่า 

ชาติต่อๆไปเมื่อคลอดออกมาแล้วอาจจะ..บินได้

แต่จะเป็นลักษณะไหนก็คงต้องรอลุ้นกันเอาเอง.!!!

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น