วันเสาร์

กฎหมู่เหนือกฎหมาย
"กฎหมู่ต้องไม่อยู่เหนือกฎหมาย"

สำหรับคนที่ขึ้นมาด้วย"กระบอกปืน"

อย่ามาพูดประโยคแบบนี้..

ให้มันเสื่อมเสียเกียรติของชายชาติทหารเลย.!!!

เหตุการโจรใต้ฆ่าคนบริสุทธิ์ไปเท่าไรแล้ว.??

การทุจริตคอรัปชั่นในรัฐบาล..

ทำประเทศชาติเสียหายไปกี่แสนล้าน.???

ยังมีการใช้อำนาจเกื้อกูลหมู่ญาติ..

แสวงหาผลประโยชน์จากงบประมาณรัฐ.!!!

ม.44 เคยใช้ทำอะไรเพื่อความมั่งคง..

นอกจากที่ใช้มารังแกพระและประชาชน.!!!!


>>>>>>>>>>>>>>>>>>


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น