วันอังคาร

ศักดิ์ศรี
เป็นพระต้องละทิฎฐิ..

แต่ศักดิ์ศรีนั้นทิ้งไม่ได้..

"นักบวช"มิใช่หมายความว่าจะยอมได้ทุกอย่าง..

หนึ่งนั้น.. ไม่ยอมกระทำความชั่ว..

สองนั้น.. ไม่ยอมก้มหัวให้กับความ"อยุติธรรม"

"ดวงใจมอบแด่'ตะวัน' ส่องหล้า

เกียรติศักดิ์รักข้า มอบไว้แก่ตน"


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น