วันพฤหัสบดี

ใจสั่งมา
ฝ่ายหนึ่งมาตามคำสั่ง..

อีกฝ่ายมาเพราะปกป้องพระศาสนา

มันจึงเป็นการ"เผชิญหน้า"ของทั้งสองฝ่าย.!

ชาติหนึ่งได้เกิดมาเป็นชาย..

ก็หวังว่าจะได้อยู่อย่างมี"ศักดิ์ศรี"

แต่ต้องมาทำหน้าที่ตาม"นายสั่งมา"

น่าอิจฉาหลวงพี่ทั้งหลายที่เลือกทางเดินนี้..

มันจึงเป็นความเหมือนที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง.!!!!>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

1 ความคิดเห็น: