วันศุกร์

อ้าปากเห็นลิ้นไก่
อ้างแต่กฎหมาย..

โดยที่ตัวเองไม่เคยเคารพกฎหมาย

แล้วอย่างนี้นะหรือจะผลักดัน"ปรองดอง"

กับวัดกับพระยังไม่มีสัมมาคารวะ..

แล้วกับพวก"ลูกไล่"ทั้งหลาย..

มิวายกดหัวเขาด้วยกระบอกปืน.!!!

ใครขืนไม่รับข้อเสนอที่ตัวเองยื่นให้

มิวายโดน ม.44 กับหมดหรือ..

โถ่.. แค่อ้าปากก็เห็นลิ้นไก่.!!!!

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น