วันอาทิตย์

เสียใจ

ขอเปลี่ยนจากความเสียใจ..

เป็นความสำนึกในหน้าที่ได้ไหม.???

บอกว่าเข้ามาเพื่อแก้ความ"ขัดแย้ง"

เพื่อนำประเทศชาติไปสู่ความ"ปรองดอง"

แต่สิ่งที่กำลังทำในขณะนี้..

มันตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง.!!!!

คนเริ่มมีความเห็นต่างทางศาสนา..

ซึ่งรุนแรงกว่าเห็นต่างทางการเมือง

"ลดความเป็น"พุทธแท้"ให้น้อยลงหน่อย..

แล้วช่วยเพิ่มความเป็น"มนุษย์"ให้มากขึ้นก็พอ".!!!!


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น