วันอังคาร

รู้แก่ใจ
"รู้แก่ใจ"

หากดูจากปริมาณ"วัตถุดิบ"

ถ้าเลี้ยงคนแค่ 100 คน.. อาจอยู่ได้หลายเดือน

แต่ถ้าเป็น 1,000 คน.. น่าจะไม่เกินเดือน

แล้วถ้า 10,000 คนหรือหลายๆหมื่นคน

3 วันจะถึงไหม.???

พระ-เณร รวมถึงญาติโยมที่อยู่ในบริเวณวัด

"ตัวเลข"ก็ย่อมรู้อยู่แก่ใจเจ้าหน้าที่รัฐ

DSI ทำไมจะไม่ทราบ.. คสช.ทำไมจะไม่รู้

อันนี้ใคร"บิดเบือน"ก็กระจ่างแจ้งแก่ใจ.!!!!

>>>>>>>>>>>>>>>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น