วันอาทิตย์

ชีวิตสมณะ
นอกจากจะชุดนอน.. ชุดกิน.. ชุดเที่ยว.. ชุดเดียวกันแล้ว

ตอนนี้ยังเพิ่มที่กิน.. ที่นอน.. ที่อ่านบาลี.. ที่เดียวกันอีก

ฝึกตน.. ทนหิว.. บำเพ็ญตบะ.. ถูกหลักวิชชา

ก็ถือว่าอยู่ธุดงค์ก็แล้วกันนะ.. สามเณร

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น