วันอาทิตย์

เบื้องหลัง
"เบื้องหลัง"

3 วันที่ผ่านมาก็ตรวจค้นอย่างละเอียด..

ทางวัดให้ความร่วมมือด้วยดีทุกอย่าง..

แต่ก็ยังไม่พอใจ.. ไม่หนำใจ.. ไม่สะใจ..

"สุวพันธุ์"จึงต้องสั่งให้ DSI ดำเนินการต่อไป..

จะให้พระเณรยืนเข้าแถวรายงานตัวกับฆราวาส..

องค์ไหนรูปใดไม่มีบัตรติดตัวก็จะ"จับสึก"ให้หมด

ถ้ามีก็ไล่ให้ออกจากวัด.. หาที่นอนเองตาม"ยถากรรม"

ถ้าไม่ให้ธรรมกายประกาศสู้ตอนนี้แล้วจะรอถึงเมื่อไร.???


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น